2011


Myjava 2011 tan. súťaž

Každá úsilie je skôr, či neskôr ocenené. Aj húževnatosť tanečníc zo Súkromnej umeleckej školy Múza bolo ocenené tento víkend na súťaži v Myjave, ktorú organizovala tamojšia ZUŠ pod názvom „My dance“.

Súťaž ZEMPLÍN POP

Súkromná základná umelecká škola Múza v Humennom sa vo štvrtok 28.apríla 2011 zúčastnila na 2.ročníku súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín ZEMPLÍN POP. Umelecká škola Múza získala ocenenie za účasť, no ocenení a odmenení boli aj jednotliví hráči.

Lúčenie s Morenou

Pôvabná „bio“ Morena, ktorú z papiera vyrobili najstarší žiaci výtvarného odboru, najprv predviedla svoju krásu a zvodnosť zvedavým Humenčanom. Divadelníčky ju potom na brehu rieky starostlivo vyberanými slovami uhriakli, začarovali, a s výraznou pomocou výtvarníkov v tanečnom kruhu oslavovali jarné lúče slnka.

Tanečníci v Humennom srdcom i pohybom

Uplynulý týždeň hostilo Humenné tanečníkov z celého Slovenska. Súkromná umelecká škola Múza vo štvrtok 28.apríla 2011 zorganizovala súťažný festival scénického tanca pod názvom "Humenné - srdcom - pohybom". Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Jana Vaľová. Do prvého ročníka celoslovenskej súťaže v scénickom tanci sa mohli prihlásiť súbory základných umeleckých škôl i rôzne amatérske tanečné súbory.

MÚZA v Třebíči

Poslaním školy Múza je nielen naučiť, ale zároveň dať možnosť a príležitosť prezentovať svoje zručnosti, svoje umenie. Ak sa takáto prezentácia uskutoční spolu s nový poznávaním a prežitím krásnych zážitkov, je práca pedagógov naplnená úspechom a zadosťučinením. V dňoch od 6. do 9. októbra sa úspešne predstavili a reprezentovali mesto Humenné tanečníci a hudobníci zo súkromnej umeleckej školy MÚZA v Třebíči, kde prijali pozvanie detského speváckeho zboru SLUNKO.

Hudba kľúč k porozumeniu a láske

Pod týmto názvom spevácky zbor mesta Humenné spolu s našou školou organizovali štvrtý rok letný koncert s medzinárodnou účasťou v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých. Na doterajších koncertoch sa prezentovali zbory z USA, Talianska, Bulharska aj Maďarska.

Tanec je skrytý jazyk duše

"Tanec je skrytý jazyk duše" povedala raz americká tanečnica a choreografka Martha Graham. Celú svoju dušu aj námahu dávajú do tanca aj dievčatá z tanečného súboru Pavesa, ktorý pôsobí pri SZUŠ Múza v Humennom pod vedením Oľgy Minčičovej...

Deň narcisov

Dňa 16.apríla sa konala verejná zbierka, ktorú vyhlasuje nezisková organizácia Liga proti rakovine. Sprievodnou akciou tohto podujatia bol koncert na námestí v Humennom v čase od 10,00hod. do 15,00hod., ktorý podporil význam zbierky...

5.ročník Oblastnej klavírnej súťaže

V priestoroch Základnej umeleckej školy v Snine sa 25.marca uskutočnil 5.ročník Oblastnej klavírnej súťaže. V podení mladých klaviristov z Humenného, Sniny, Medzilaboriec, Vranova n. Topľou a Hanušoviec...