História školy

Škola začala fungovať po dlhodobej príprave s cieľom dať priestor pre štúdium záujemcov všetkých vekových kategórií. Škola nie je zameraná len na výchovu budúcich umelcov, koncertných majstrov. Chceme rozvíjať a formovať každú osobnosť s väčším či menším nadaním. Sme presvedčení, že naša práca pozitívne vplýva na rozvoj a kultivovanosť osobnosti. Naše kultúrne aktivity a činnosť rozvíjajú charakterové a vôľové vlastnosti študentov.