Pedagógovia

Miloš Sedláček - zástupca riaditeľa

Zobcové a priečne flauty, trúbka, saxofón, pozauna

Mgr. Zuzana Dirbáková

Spev, hudobná náuka

Mgr. Viera Petrovčinová

Klavír, keyboard

Mgr. Matúš Molnár

Gitara, hudobná náuka

Mgr. Andrea Lacová

Hudobná náuka

Oľga Minčičová

Tanečný odbor

Bc. Zora Varcholová

Výtvarný odbor

Mgr. Alena Alexovičová

Literárno-dramatický odbor