Školné

Poplatky spojené so štúdiom v školskom roku 2010/2011

  Prípravné štúdium Základné štúdium Základné štúdium s rozšíreným obligátnym nástrojom
Hudobný odbor 7,50 EUR/mesiac 11,00  EUR/mesiac

13,00 EUR/mesiac

Tanečný odbor 7,50 EUR/mesiac 9,00    EUR/mesiac  
Výtvarný odbor 7,50 EUR/mesiac 9,00     EUR/mesiac  
Literárno-dramatický odbor 7,50 EUR/mesiac 9,00    EUR/mesiac  

 

Pri štúdiu 2 odborov súčasne – 13,00  EUR / mesiac.

Pri štúdiu 3 a viac odborov súčasne – 20,00  EUR / mesiac.

Pri štúdiu 2 hlavných predmetov v hud. odbore – 16,00  EUR / mesiac.

Pri štúdiu 2 odborov v prípravnom ročníku – 9,00  EUR / mesiac.

TATRA BANKA a.s., Humenné, č.účtu: 2626066887/1100

pri platbe cez internet banking uvádzať: meno, priezvisko a adresu dieťaťa !