Študijné odbory

Hudobný odbor

Hudobný odbor

V hudobnom odbore pracujeme s deťmi od 5 rokov. Učitelia sa snažia vštepovať základy hudby, pripravovať študentov aj pre ďalšie profesionálne štúdium.
Tanečný odbor

Tanečný odbor

Prípravné štúdium (deti od 5 rokov) je zamerané na rozvoj pohybovej kultúry a získavanie základov klasického tanca, držania rytmu. Vo vyšších ročníkoch sa žiaci špecializujú na vybraný druh tanca (scénický, moderný, disco, hip - hop)
Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Tento odbor rozvíja kreatívne cítenie detí a štúdium je možné od 5 rokov. Prostredníctvom rôznych výtvarných techník a prácou s netradičným materiálom študenti získavajú zručnosti a možnosť sebavyjadrenia.
Literarno-dramatický odbor

Literarno-dramatický odbor

Na stránke sa pracuje